Gebed


Naar de hemel gaan kost niets, want Jezus heeft de toegang al betaald door Zijn dood aan het kruis. Hij heeft jouw plaats ingenomen en mijn plaats. We hebben allemaal de boot gemist. We hebben allemaal een redder nodig.

Je hebt vandaag 2 keuzes:  of op Hem vertrouwen en gered worden, of sla Gods aanbod in de wind en ga verloren.Wil je gered worden vandaag?  Roep Hem van harte aan:
Heer, Ik ben een zondaar en ik heb U nodig.  Ik weet dat de dood van Jezus aan het kruis voor mij was. Reinig mij van mijn zonde. Ik aanvaard U vandaag als mijn redder. Leid mij in mijn leven en help mij te leven zoals uw kind. In Jezus’ naam, amen.

Als je dit gebed echt vanuit je hart hebt gebeden, heeft Hij je gebed verhoord.  Je bent nu een echt kind van God en het eeuwige leven met Hem is verzekerd.  Neem contact met ons op en vertel ons over de levens-veranderende beslissing die je net hebt genomen.