Jezus

Bible coffee food fellowship

2.  Wie is Jezus voor jou?


 Een mythe

→  Een profeet

→  Iemand die op een kruis stierf