Wat wij geloven

God als Vader

Volmaakt goed en liefdevol, schepper van alles wat is, doel en bestemming van mensen.

 

Jezus als Verlosser

God en mens tegelijk, die de gevolgen droeg van onze zonden en daarmee onze enige hoop.

 

De Heilige Geest

De Geest van God die mensen overtuigt en vanaf hun bekering vrede, kracht en wijsheid geeft.

 

De Bijbel als leidraad

Het enige, door God geïnspireerd, door de mensen geschreven als gids voor dit leven.

 

Eén weg terug

Wie vertrouwt op Jezus‘ aanbod van verlossing wordt vergeven van zonde en krijgt het eeuwige leven.

 

De doop

Onderdompeling voor degenen die een beslissing hebben genomen om Jezus te aanvaarden als Redder. De doop redt ons niet, maar illustreert wél de identificatie van een Christen met de dood, de begrafenis en de verrijzenis van Christus.