Weten


5.  Indien wat u gelooft niet waar is, zou u het dan willen weten?


  Ja, ik zou het graag weten

→  Nee, ik wil het liever niet weten